How to Make Delicious Lado Cangkuak Masakan Tradisional Minang

Lado Cangkuak Masakan Tradisional Minang. You can cook Lado Cangkuak Masakan Tradisional Minang using 6 ingredients and 12 steps. Here is how you cook it. Ingredients of Lado Cangkuak Masakan Tradisional Minang It’s 25 biji of Cabe kriting. You need 10 buah of bawang merah. You need 2 batang of bawang prei. It’s 1/2 ons…